24898957816_c56aa29ea8_n

Κέντρο Έρευνας Παραστατικών Τεχνών με βάση τη νήσο Άνδρο, εστιασμένο στο χώρο του Θεάτρου, του Κινηματογράφου, της Μουσικής και του Χορού

Research Centre on Performing Arts focused on Theater, Cinema, Music and Dance, in Andros Island, Greece

 

///

 

In 2015 the  Theater Group ASIPKA (http://asipkatheater.wix.com/asipka-theater-group#!/c13u0)  was led to the need for creating AILA, a Centre of Performing Arts, which is based on the island of Andros, mainly focused in the field of theatre, film, music and dance.

 

cropped-cropped-cropped-cropped-cropped-cropped-safe_image917yhqws-e142739175890312.jpg

 

AILA was founded by the actors/directors Irini Drakou and Dimitris Bitos and the electrical engineer Evangelos Papadakis, as a need for more systematic development of research on the fields of performing arts, architecture and environment and also searching the field between cultural heritage and site specific art.

It also emerged from a need for a thorough registration and mapping of the historical monuments and sites, aimed at the development of a dialogue among performing arts with other arts and science, such as architecture, folklore, maintenance of monuments and sites, and the conservation, protection and best possible usage of the natural environment and cultural heritage.

 

 

RM_08

 

The main objective of such a design is the connection of tradition and cultural heritage with modern life, and the latest developments in contemporary art and research on performing arts.

 

Actions and objectives:

The two main axes of all actions of AILA is to produce research on the performing arts, and the production of artistic work through interaction among local artists and groups and artists/groups from abroad, among different forms of arts and with other disciplines, as well as through the interaction with local communities and urban or non- urban environments.

 

Moreover AILA aims to create a e network of international collaborations in the field of Art, Science, other intellectual and social fields.

 

AILA operates through unambiguous artistic principles based on reciprocity, partnership, solidarity and communal ownership close to nature.

 

Firstly, it annually organizes research and educational programmes as well as serving as an artistic camp in the form of educational programs (e.x summer academies).

 

Secondly, it organizes artistic productions (plays and films), as well as the Performing Arts Festival during the summer and throughout the year.

 

Moreover, it also works as an artistic caravan that travels with the aim of researching everyday, modern life of different places, as well as the study of different cultures, traditions, oral culture or historical documentation, with constant research interest in the exploration of various narrative modes, the preservation of cultural heritage and the production of new research material.

 

The AILA workshops are addressed to professional artists, with the exception of the ‘arts schools’ which will be open to the local community and other populations.

 

The goal of the ‘arts schools’ and arts camps organized by AILA is to create a “nursery” of artists who will have direct access and cooperate with artistic institutes, academies and festivals in Europe and all over the world.

 

In generall, the programs organised by AILA aim at the interaction with the local community and with researchers from other scientific or spiritual areas.

 

The coral idea of AILA is to develop a network of subversive collaborations and creative meetings, to designate and strengthen a new culture emerging worldwide, based on reciprocity, solidarity, preservation of natural resources, strengthening of local communities, questioning of old structures, imagination and the need to invent a new human – centered reality.

 

The objective of our actions is to bring together groups and personalities from the fields of performing arts and philosophy, science, literature and social spaces, to contact and develop a fruitful dialogue that will promote research and production of new ideas, proposals, artistic and other projects.

 

///

Το 2015 η Ομάδα ΑΣΙΠΚΑ (http://asipkatheater.wix.com/asipka-theater-group#!/c13u0) οδηγήθηκε στην ανάγκη δημιουργίας της ΆΫΛΑ, ένα Κέντρο Παραστατικών Τεχνών με βάση τη νήσο Άνδρο, κυρίως εστιασμένο στο χώρο του Θεάτρου, του Κινηματογράφου, της Μουσικής και του Χορού.

Η Άϋλα ιδρύθηκε από τους ηθοποιούς – σκηνοθέτες Ειρήνη Δράκου και Δημήτρη Μπίτο και τον Ηλεκτρολόγο – Μηχανικό Ευάγγελο Παπαδάκη, ως ανάγκη για πιο συστηματική εξέλιξη της έρευνας πάνω στις Παραστατικές Τέχνες, την Αρχιτεκτονική και το Περιβάλλον

Επίσης προέκυψε από μια ανάγκη καταγραφής των ιστορικών μνημείων του νησιού και χαρτογράφησης τους, με στόχο την εξέλιξη της Site Specific Τέχνης, και τη συνεργασία των Παραστατικών Τεχνών με άλλες Τέχνες και Επιστήμες, όπως της Αρχιτεκτονικής, της Λαογραφίας της Συντήρησης μνημείων και της διατήρησης, προστασίας και καλύτερης δυνατής αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος.

1385104_10202459460156581_1615552711_n

Βασικός στόχος ενός τέτοιου σχεδιασμού είναι η σύνδεση της παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς, με τη σύγχρονη ζωή, και τις τελευταίες εξελίξεις στη σύγχρονη Τέχνη και έρευνα πάνω στις Παραστατικές Τέχνες.

Οι δύο βασικοί άξονες όλων των δράσεων της ΆΥΛΑ είναι η παραγωγή έρευνας πάνω στις Παραστατικές Τέχνες, και η παραγωγή καλλιτεχνικού έργου μέσα από την αλληλεπίδραση ομάδων και καλλιτεχνών του εσωτερικού και του εξωτερικού, των τεχνών μεταξύ τους, και με τις τοπικές κοινωνίες και αστικά ή μη περιβάλλοντα.

Η ΆΫΛΑ λειτουργεί με ξεκάθαρες καλλιτεχνικές αρχές, και αρχές που βασίζονται στη συμβίωση στην ανταποδοτικότητα, στην αλληλεγγύη και στην κοινοκτημοσύνη κοντά στη Φύση.

Αφενός, οργανώνει ερευνητικά κι εκπαιδευτικά προγράμματα ετήσιου προγραμματισμού και λειτουργεί ως Καλλιτεχνική Κατασκήνωση με τη μορφή εκπαιδευτικών προγραμμάτων– (Θερινές Ακαδημίες)

Κι αφετέρου, διενεργεί καλλιτεχνικές παραγωγές (παραστάσεις και ταινίες), κι οργανώνει Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών τόσο κατά τη θερινή περίοδο όσο και μέσα στη διάρκεια της χρονιάς.

Παράλληλα, λειτουργεί επίσης ως καλλιτεχνικό καραβάνι, που ταξιδεύει με στόχο την έρευνα πάνω στην καθημερινότητα, τη σύγχρονη ζωή κάθε τόπου, αλλά και τη μελέτη διαφορετικών πολιτισμών, παραδόσεων, προφορικής κουλτούρας ή ιστορικού ντοκουμέντου, με σταθερό ερευνητικό ενδιαφέρον πάντα τη διερεύνηση αφηγηματικών τρόπων, τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την παραγωγή νέας έρευνας

Τα εργαστήρια της ΆΫΛΑ απευθύνονται σε επαγγελματίες καλλιτέχνες, με εξαίρεση τα Καλλιτεχνικά Σχολεία της που θα είναι ανοιχτά στην τοπική κοινότητα και σε άλλους πληθυσμούς.

Μέσα από τα Καλλιτεχνικά Σχολεία και τις Καλλιτεχνικές Κατασκηνώσεις που διοργανώνει η ΆΫΛΑ στόχος είναι η δημιουργία ενός ‘φυτωρίου’ καλλιτεχνών που θα έχουν άμεση πρόσβαση και θα συνεργάζονται με καλλιτεχνικά ιδρύματα, ακαδημίες και φεστιβάλ στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.

Τα προγράμματα της ΆΫΛΑ έχουν στόχο την αλληλεπίδραση με την τοπική κοινότητα και με ερευνητές από άλλους επιστημονικούς ή πνευματικούς χώρους.

Στόχος της ΆΫΛΑ είναι να αναπτύξει ένα δίκτυο ανατρεπτικών συνεργασιών και δημιουργικών συναντήσεων, ν’ αναδύξει και να ενισχύσει μια νέα κουλτούρα που αναδύεται παγκοσμίως, και βασίζεται στην ανταποδοτικότητα, την αλληλεγγύη, τη διατήρηση του φυσικού πλούτου, την ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων, τη φαντασία, την αμφισβήτηση των παλιών δομών, και την ανάγκη επινόησης μιας νέας πραγματικότητας με κέντρο τον άνθρωπο.

Στόχος επίσης είναι μέσων των δράσεων της, ομάδες και προσωπικότητες από το χώρο των Παραστατικών Τεχνών αλλά και από τη Φιλοσοφία, τη Λογοτεχνία και το χώρο των Επιστημών καθώς και άλλους κοινωνικούς χώρους, να έρθουν σε επαφή και να αναπτύξουν ένα γόνιμο διάλογο που θα προωθήσει τη μελέτη, την έρευνα και την παραγωγή νέων ιδεών, προτάσεων, καλλιτεχνικών & άλλων σχεδίων.

Advertisements